Escoda - Empresa Instal·ladora

El valor de l'experiència

Què fem

L’estructuració dels blocs de serveis esta realitzada per mitja de grups homogenis de treball:

Electricitat

 • Instal·lacions industrials
 • Instal·lacions domestiques
 • Domòtica
 • Quadres de control i distribució
 • Legalitzacions canvis de potència
 • Enllumenats públics
 • Il·luminació edificis, façanes i monuments

Fontaneria i sanitaris

 • Instal·lacions domestiques
 • Instal·lacions contraincendis
 • Grups de pressió
 • Sanitaris i aixetes
 • Instal·lacions xarxa d’aigua
 • Descalcificadors
 • Osmosi

Aire condicionat

 • Domèstic
 • Industrial

Energia solar

 • Aigua calenta sanitària
 • Instal·lacions fotovoltaiques

Calefacció

 • Instal·lació de calderes de gas, gasoil, elèctriques.
 • Terra radiant i refrescant
 • Instal·lació de calefacció amb radiadors
 • Instal·lació de calefacció amb suport d’energia solar

Manteniments

 • Electricitat
 • Fontaneria
 • Energia solar
 • Comunitats de veïns
 • Enllumenats públics
 • Servei 24 hores clients
 • Manteniments preventius

Seguretat i telecomunicacions

 • Porters i Vídeo porters
 • Xarxa informàtica
 • Telefonia
 • Antenes col·lectives i individuals
 • Instal·lació equip detecció i extinció incendis
 • Música ambiental
ESCODA - Empresa Instal·ladora - Tel. 977 60 05 34 - 43800 VALLS (Tarragona) | Informació legal